MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda mesafeli satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Mesafeli Satış Sözleşmesi https://HatayHediye.com/ ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış sözleşmesidir.

MADDE – 1: İş bu sözleşmenin konusu, satıcının https://HatayHediye.com/ alan adlı internet sitesinden,
alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri
Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafarın hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
MADDE – 2:  SATICI BİLGİLERİ e-mail: info@hatayhediye.com
MADDE – 3: ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: https://HatayHediye.com/ Firmasının e-ticaret mağazası HatayHediye.com’a üye
olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
MADDE – 4: SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme
Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
MADDE – 5: GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için
alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı
veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 ” SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere HatayHediye
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda
onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması
şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde,
ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3
iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve
ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde
bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI ya bildirilir. Böyle bir durumda
ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 – ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş
olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım
veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının
teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından
karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9 – İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik
gerçekleştirildikten sonra) https://HatayHediye.com/ adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.
5.10 – 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.
5.11 – Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir
MADDE – 6: CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya faks veya elektronik posta ile bildirimde
bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının
zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim
edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası
aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin
ALICI'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde
bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu
tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve
varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün
kargo bedeli ALICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık
ürünler, veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü
ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve
ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
MADDE – 7: YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ
MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu
sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.